Etika & Právo: Surogátní mateřství

Uspořádané akce
16. ledna proběhla příjemná moderovaná diskuze, do níž přijal pozvání doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. z PF UK, který nám představil současné právní případy z oblasti surogátního mateřství. Celým večerem nás prováděla Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. z Ústavu etiky a humanitních studií 3.LF. O akci byl tak velký zájem, že jsme ji museli streamovat na facebook, jelikož už nestačila místa. Děkujeme moc!
Read More

Cesta k mamografickémů screeningu s MUDr. Skovajsovou

Uspořádané akce
29. listopadu proběhla v Malém Edenu 1. beseda z nového cyklu, ve kterém vám budeme postupně představovat hosty-vystudované lékaře, kteří vystoupili z ordinací, aby si našli vlastní cestu profesním životem. Na úvodní setkání s námi přišla besedovat paní primářka Miroslava Skovajsová, spoluzakladatelka mamografického screeningu v Čr, předsedkyně Komise odborníků pro mamární diagnostiku ČLS JEP, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků Čr a předsedkyně správní rady Aliance žen s rakovinou prsu.
Read More

Večer v Malém Edenu s prof. Stinglem

Uspořádané akce
13. listopadu proběhla beseda s Prof. MUDr. Josefem Stinglem, CSc. Na 3. LF působil jako přednosta na Ústavu anatomie a Ústavu histologie a embryologie, taktéž působil jako proděkan pro vědu a výzkum 3. LF UK a zároveň jako prorektor pro zahraniční vztahy Univerzity Karlovy. Jsme velice potěšeni, že byl ochotný a našel si ve svém nabitém programu chvíli pro své studenty, aby jim povyprávěl o své životní cestě, příbězích ze studentských let, začátcích pracovní kariéry a působení na fakultě. Celou besedu jsme si užili a nejlepší byla ona zmíněná série dosud nezveřejněných, zajímavých výroků lékařů, pacientů a mediků, které prof. Stingl za léta své kariéry nastřádal.
Read More

Rekonstrukce

Uspořádané akce
Počátky rekonstrukce byly těžké. Z bývalé pivnice na útulnou kavárnu? Navíc v šibeničním termínu dvou měsíců? Začali jsme strhnutím dřevěných desek tvořící obložení stěn. Pod nimi jsme objevili staré dlaždice. A bylo vymalováno! Tedy ne doslova, to nás teprve čekalo. Z původní žlutooranžové barvy postupně prostory prokoukly do ,,lékařské” bílé. Jak také jinak, když valnou většinu organizačního týmu tvoří medici z nedaleké 3. lékařské fakulty! Nebudeme Vás zatěžovat všemi podrobnostmi naší občas svízelné rekonstrukce. Výsledek totiž stojí za to. Jak se nám to povedlo, se přijďte přesvědčit sami! Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli větší či menší měrou na zvelebení naší kavárny. [gallery ids="289,288,286,285,284,283,281,280,278,282"]  
Read More

Světový den bez tabáku

Uspořádané akce
Ve spolupráci s Klinikou pracovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a projektem Smoke free mezinárodní studentské organizace IFMSA proběhla u nás v kavárně 31. 5.  akce ke Světovému dni bez tabáku. Hned od rána Vás v kavárně přivítaly motivační vtipné plakáty zpracované studenty medicíny a stánek s letáčky ,,Jak přestat kouřit” ,,Cigarety a hormonální antikoncepce”. Mohli jste si zkusit změřit, kolik vydechujete oxidu uhelnatého, a dozvědět se o možnostech odvykání kouření. V plánu byla také přednáška od sestry vedoucí se nekuřáckým programem v nedaleké FNKV a zejména projektem ,,Nekuřácká nemocnice”, z časových důvodů se bohužel neuskutečnila. Akce se setkala se zájmem nejen ze strany studentů, ale také ostatních návštěvníků kavárny. Proto tuto akci rádi zopakujeme a rozšíříme příští rok!
Read More