CESTA VEN
CESTA VEN
Komunitní a kulturní činnost za překonávání bariér
MALÝ EDEN
MALÝ EDEN
Kavárna a komunitní centrum
DUDLÍK FEST
DUDLÍK FEST
Festival, co pomáhá měnit životy

O Nás

Cesta ven, z.s. vznikla 16. 2. 2016 z iniciativy studentů 3. lékařské fakulty a jejich přátel.

Smyslem práce registrovaného studentského spolku Univerzity Karlovy Cesta ven, z.s. je vytvářet prostředí pro setkávání akademické obce se širší veřejností, kulturní, vzdělávací a komunitní činnost a vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Tyto cíle naplňujeme prostřednictvím provozu kavárny a komunitního centra Malý Eden, benefičního festivalu ve prospěch zdravotně či sociálně znevýhodněných dětí Dudlík fest a dalších pestrých aktivit.

Napište nám