Dudlík Fest

Dudlík Fest je multižánrový festival zaměřený na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí. Koncerty a divadelní představení doplňujeme o přednášky zaměřené každý rok na jiné téma. Po dětech bez rodiny a dětech s psychickými poruchami jsme pomohli těm, které utrpěly těžké popáleniny.

DudlíkFest 2017 se stal naším zatím nejúspěšnějším ročníkem, podařilo se nám vybrat 85 320,-! Celá tato částka putovala neziskové organizaci Bolíto.