Kdo jsme

Cesta ven, z.s. vznikla 16. 2. 2016 z iniciativy studentů 3. lékařské fakulty a jejich přátel.
Účelem zapsaného spolku je vytvářet prostředí pro setkávání akademické obce se širší veřejností, kulturní, vzdělávací a komunitní činnost a vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Hlavním dlouhodobým projektem organizace je kavárna a komunitní centrum Malý Eden na Ruské ulici. Komunitní centrum svou koncepcí má naplňovat všechny body účelu spolku (více viz sekce Malý Eden). K tomu si klade za cíl navíc mediovat mezigenerační dialog a vytvářet zázemí pro další obecně prospěšné aktivity.

Kulturní účel spolku je naplňován prozatím prostřednictvím multižánrového benefičního festivalu Dudlík, který každoročně podporuje organizace pečující o sociálně či zdravotně znevýhodněné děti.